winter

Onschuld

Frouk Alice Weijs-Kroek,  Sint Jansklooster

Plotseling ziet ze hum.
Kalm löp hi’j deur de winkelstroate asof er niks is gebeurd.
Hi ‘j straalt dezelfde onschuld uut as alle andere winkelende mannen.
Zien lange donkere hoar golft over zien skolders en plotseling bekröp heur een warm gevuul.

Toch wet ze mit wie ze hier te maken hef en ze scharmt zich bewust of veur de gevuulns die heur zomaar dreign te overspuuln.
Uuterlijk kalm löp ze achter hum an.
Hi’j hef nog dezelfde jasse an as vanmörn. Lang, donker, en mit grote functionele zakkn.
Het waardevolle kleine schilderij’jgien van de tentoonstelling van vanmörn gleed er mit et grootste gemak in.
Ze is nog steeds verbaasd over de souplesse woarmee dat gebeurde.
Plotseling dreit hi’j zich umme en kek heur recht in de oong.
Een huuvering gledt langs heur ruggegroat.
Ze ziet hoe hi’j eevn mit zien heufd knikt en zien oong saamn knep.
Hi’j hef heur herkent, ze wet het zeker.
Dan dreit hi’j zich weer umme en verdwient in een herenmodezaak.
Snel löp ze hum achternoa. Een warme luchtstroom golft heur bi’j de ingang tegemoet.
Ze mut op heur tienn stoan um hum te zien stoan achter in de winkel.
Zo onopvallnd meugelijk löp ze achter hum langes, goat noast hum stoan, pakt een trui uut een rek en zeg zachies:
“De aktie van vanmörn is geweldig e-slaagd. Mörn, dezelfde tied, zelfde aktie, Vincent van Gogh Museum. Bewaking is e-regeld. Zaal 3. Kleinste wark.”

 

Welkom op de wereldbolle

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn

Daor staon ze, of beter ezegd, daor liggen ze. Blikvangers op de raand van een kraantenpagina. De pasgeboren mannegies en vrouwgies. Schattig om te zien en wat zo mooi is, de kraante wordt er mitien vrolijker van en evenzo de lezer.  Naost alle ellende en verdreet, waor de kraanten vol van staon, is dit vertederend.