winter

 

 

 

Gedichten

Gedichten-herfst-915x120

November

Gees Verbeek-Drost, Oldemarkt

 

Et is weer november, de aarfst is an zet,
De bomen bin bloot en ontblaederd,
De lochten, ze jachten, griezig en grauw,
Et laand oogt flets en verwaeterd.

Er klettert bij vlaegen wat wits uut de locht,
Een bui-je van regen en haegel,
De wiend zet dan an tot een grotere kracht,
Om dan onverwaachts te versaegen.

Et vee in ‘t laand zet et gat naor de wiend,
Zocht dekking veur die aarftse grillen,
Maar ook onverstoorbaor, de bek an de grond,
Want et grös mot hij altied-deur villen.

Dan loert daor de zunne deur wolken van roet,
Een voegel laot zich alweer euren,
Er komp weer beweging, kom volk, er op los
Veur even is alles bezweuren!

 

Onweer

Winy Pit, Giethoorn

 

Bange stiet ze veur de ruten
Zi’j is jonk aoste nog een kiend
’t Is nog pikkedonker buten
Drôkkend waarm, gien zochie wiend
’t Liefst zol ze weg willn kroepen
Onder het bedde of aachter ’t gedien
Of misschien heel hard “moeder!” roepen
En toch wil zie et heel graeg zien.

Zie kek naor die blauwe slangen
Die zetten alles in dat vremde locht
Daor begunt ’t gedonder  an te vangen
Asof et dichtbi’j een uutweg zocht
Zi’j veult zich misselijk, word’n beroerd
En daenkt dat zi’j mot spi’jen
Eur keel wordt aoste dichte esnoerd
Zi’j veult et knikken van eur kni’jen.

’t Felle locht de donderslaegen
’t Ende is nog niet in zicht
’t Liekt wel of ’t eur uut wil daegen
Of eur tot kieken ef verplicht
Zi’j kan zich iniens niet meer verreuren
As vaast enaegeld blef z’j staon
Beni’jd en bange wat giet gebeuren
Of de bliksem ook in zal slaon.

Bange stiet ze veur de ruten
Zi’j is jonk aoste nog een kiend
’t Is nog pikkedonker buten
Drôkkend waarm gien zochie wiend
’t Liefse zol ze weg willn kroepen
Onder et bedde of aachter’t gedien
Of heel hard “moeder!” roepen
En toch wil zi’j het heel graeg zien.