winter

Achtergrond-herfst-2

Achtergrond - herfst

Achtergrond-herfst

Winy Pit-Bruinsma

 
 Giethoorn

Nao wat gebabbel over en weer, anslutend de reden wat mede de anzet was om Winy op te zeuken, gaf Winy verbaosd antwoord. “Skriefster, ik bin elemaole gien skriefster.”
Ze bedoelt naotuurlijk dat ze gien boeken ef uut-egeven, maar bi’j dan zonder uutgave van boeken gien schriefster? Zeker wel. Talloze poëtische liedties bin-n deur Winy eskreven. Winy is de tel kwiet wanneer naor het antal teksten van liedties waordt evreugen. ”Ik zol et niet weten.”
Winy Pit (87 jaor) is een geboren Drenth. In Witteveen geboren, maar door het waark van vaeder Bruinsma bij de Rijksdienst Werkverschaffing, mos de familie nogal eens verhuzen. Werkverschaffing was er zeker toen de polder Giethoorn werd ontgunnen en zodoende kwamen ze in Giethoorn te wonen. De eerste skoelejaoren ging Winy naor de Noorderskoele en kreeg les van juffrouw Nauta. Ging laeter naar de ULO in Zwolle toen woonachtig in Dalfsen.

Liefde
”Toen wi’j in Medemblik woonden was er veur de arbeiders een huusvesting dat men het arbeiderskamp neumden. In dat kamp kwam een kok.
“ Een zekere Gerrit Pit uut Gietern,” vertelde vaeder.
“Gerrit Pit? Maar daor heb ik vroeger nog mit espeuld in Gietern.”
Ik had Gerrit nooit weer ezien nao de zoveulste veurhuzing. Wi’j konden het altied goed mit enaander vien-n.
Mit de herinneringen van jaoren eleden kwam er al gauw de liefde in ’t spel en bin-n wi’j in 1955 etrouwd. Wi’j kregen twee dochters, Carolien en Henriët waor wi’j heel trots op
bin-n. In de loop van de jaoren is Henriët kortweg Jet eworden.

Het Wapen
“Van 1963 tot ongeveer 1973 em-m wi’j Hotel Restaurant “Het Wapen van Giethoorn” erund. Een mooie tied mit uutvoeringen op dat grote toneel. Toneelspel trok mi’j wel en ik heb ook in verschillende toneelstôkken mien rolle vertolkt bi’j toneelvereniging ‘Bilderdijk’. Alltied volle zaelen maar die vereniging is er ook al niet meer zoas zoveule aandre dingen er niet meer bin-n.”

Teksten
Liedteksten skrieven, het liep als een trein bij Winy. Toen de creatieve en actieve dochters Carolien en Jet het idee hadden om een jeugdclub om allerlei activiteiten te organiseren, werd er ook an een revue edocht. Dat mot toch kunnen, en het kon. Het woord revue, werd in daoden om ezet.
Winy skreef en skreef. Teksten veur liedtes, verbiendende teksten, het bedenken van passende kleding, kortom de hele regie had Winy in handen. Bij de jeugd was er volop belangstelling. Na de revue , mit tussentieds ook toneel onder regie van Winy, waor Carolien en Jet zo neudig, bi’jstand verleenden, kwam de showploeg van de Jeugdvereniging met veurstellingen die volle zaelen trok.
Zelfs in een feesttente konden ze de anwezigen stille kriegen, en dat is in een tente nogal ies een probleem. De prachtige en dudelijke teksten die subliem deur zangers en zangeressen werden vertolkt. Soms politiek ericht en vandaor een optreden bi’j ’t gemeentebestuur van Brederiede.
“Toen ik begon mit liedties schrieven veur een revue, was mien gedachte “hier mot een musikant bi’j” en die vun ik toen bi’j accordeonist en pianist Wiecher Scholten. Henk Otter vulde dit met gitaarspel an. Een prachtige tied met heel mooie en dierbare herinneringen.

Noordop en Zudert uut
Een uutspraoke die men alleen in Gietern kent, maar het komp goed tot zien recht wanneer a-j weten hoe die cd tot staand is ekeumen. Winy skreef teksten en de muziek kwam uut Noord Limburgse Venray waar Carolien woont, mit rondom musicale familie en kennissen.
Een CD mit 11 prachtige liedties waorin Gietern centraal stiet o.a. ‘De bloemen van Jonen,’
‘De Palingboeren” en ezungen deur Gieterse jongens en meis. Die CD is ienige jaoren eleden al presenteerd, maar nog altied verkriegbaor.
De gezondheid vrag soms anpassingen en veural bi’j het older worden. Verhuzing naor het Zuden volgde, woar bi’j dochter Carolien een mooie onderkoemen was emeuken veur Gerrit en Winy. Maar waor ze niet op hadden erekend, was dat ze vanwege gezondheid weer trôgge zolln gaon naor hun eigen waeterlaand. Ze wonen now weliswaor gescheiden. Gerrit in de verzorging en Winy vlakbi’j in een appartement. In de daegelijkse bezeuken koemen zo of en toe de herinneringen boven drieven die heel weerdevol bin-n.
Het weggaon uut eur Gietern bracht Winy er toe om eerst nog een lied te skrieven.
”Dat is het leste lied,” zegt Winy, maar wanneer ik vraoge naor de tekst begunt Winy te zingen. Het zit diepe eworteld:

Mien Gieters Laand

Dit is mien Gieters laand
Kraggen en wiedenlaand
Aost duuzend jaor old en altied ni’j
Vaorten en slootieslaand
Punters en bootieslaand
Dat is ut Gietern van mi’j

Graachten en meerenlaand
Vlaarken en scheerenlaand
Land van stoezebold en paampeduuln
E ’t allermooiste riet
Dat greuit in dit gebied
En dat gef mi’j een goed geveul

Dit is zunder overdrieven
Ut mooiste plekkie in de Kop
Laot ut alseblieft zo blieven
En wees d’r oh zo zunig op.

Dit is mien Gieters laand
Kraggen en wiedenlaand
Aost duuzend jaor old en altied ni’j
Vaorten en slooties laand
Punters en booties laand
Dat is het Gietern veur mi’j.

zeilen_wiede_1

Gedicht

 

Rimpels die ook weer verdwienen
‘t Daanst en flonkert op en neer
Lochies die op ’t waeter skienen
t Veraandert zomaar alsmaar weer

 

Winy Pit