winter

 

 

 

Contact

Femmy Woltman-Groen
T: 0521 362355
E: femmy@kopstokken.nl
Anneke Corporaal-Nijboer
T: 0521 362171
E: anneke@kopstokken.nl

Wil ie dat joe-n verhael, gedicht of andere mooie bi-jdragen in de streektaol op de site van Kopst├┤kken is te lezen, stuur dat dan naor kopij@kopstokken.nl

Blief op de hoogte

Elk kwartaol zetten wi-j ni-je verhaelen, gedichten en aandere streektaol-
bi-jdragen op dizze site. Wil ie daor bericht van kriegen,
vul dan joe-n naeme en joe-n emailadres in.

Joe-n naeme:

Joe-n emailadres: